The Top Cities in China


The Cities in China – Good to know when asking yourself “what are the business opportunities in China?”

            Most popular cities in China                             Populations

#1

Shanghai

22,315,474

#2

Beijing

11,716,620

#3

Tianjin

11,090,314

#4

Guangzhou

11,071,424

#5

Shenzhen

10,358,381

#6

Wuhan

9,785,388

#7

Dongguan

8,000,000

#8

Chongqing

7,457,600

#9

Chengdu

7,415,590

#10

Nanjing

7,165,292

#11

Nanchong

7,150,000

#12

Xi'an

6,501,190

#13

Shenyang

6,255,921

#14

Hangzhou

6,241,971

#15

Harbin

5,878,939

#16

Tai'an

5,499,000

#17

Shantou

5,329,024

#18

Jinan

4,335,989

#19

Zhengzhou

4,253,913

#20

Changchun

4,193,073